wczytywanie

lp. Przedmiot I II III Suma MEN
1. Edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60 60
2. Język angielski 4 4 4 12
3. Godziny do dsypozycji dyrektora 2
Razem godzin obowiązkowych 24 24 24 72 62
4. Religia 2 2 2 6 6
5. Zajęcia rozwijające z j.polskiego i matematyki 2 2 2 6
6. Koła zainteresowań 2 2 2 6
7. Zajęcia artystyczne 1 1 1 3
Razem godzin edukacyjnych 31 31 31 93 68

Plan nauczania ma charakter orientacyjny - rzeczywista liczba godzin zależy od potrzeb uczniów rozpoznanych przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i aktualnej oferty zajęć pozalekcyjnych.


* Języki obce nauczane w grupach.
** Wliczając godziny do dyspozycji Dyrektora dla 30 tygodniowego roku szkolnego.

Kontakt

do_gory