• Terminy

  Zapraszamy do szkoły, która dobrze uczy...

  Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

  • Do 5  kwietnia  2019 r. – składanie przez kandydatów kwestionariuszy osobowych;
  • Do 19 kwietnia  2019 r.  – dostarczanie  Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki  w szkole podstawowej (wydawane przez przedszkole lub oddział “0”), oraz wypełnionych ankiet pomocy psychologiczno pedagogicznej (dostępne tutaj), dwóch zdjęć legitymacyjnych.
  • 22 kwietnia  2019 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy rezerwowej;
  • Do 30 kwietnia  2019 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w  szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia (wystarczy potwierdzenie przez rodzica: telefonicznie - 184490211-  lub osobiste w sekretariacie). Brak potwierdzenia skutkuje przyjęciem kandydata z listy rezerwowej.
  • Od 1 czerwca 2019 r. do 28 sierpnia 2016 – rekrutacja uzupełniająca.
 • Oferta edukacyjna
 • Zasady rekrutacji
 • Plan nauczania