Kwadrat Matematyczny

 

 

Pokaz Ratownictwa Medycznego w JCE – 22 VI 2016 r.

 

 

Foto relacja z Dnia Otwartego w JCE – 24 kwietnia 2016

 

Gallery with ID 10 is empty.

 

 

IV Gala Uczniów szczególnie uzdolnionych

Już po raz czwarty Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak uhonorował osiągnięcia uczniów szczególnie uzdolnionych. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, Prezydenta Miasta reprezentował Zastępca Wojciech Piech. W wydarzeniu udział wzięli także Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor, Dyrektor Wydziału Edukacji Józef Klimek,i, rodzice, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele nagrodzonych uczniów. 

Z naszej szkoły nagrodzeni zostali wszyscy laureaci i finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych. Było nas najwięcej spośród wszystkich sądeckich szkół.

 

Warszaty "Roboty 2016"

Przy okazji Dnia Sportu w JCE nasi młodzi inżynierowie wzięli udział w warsztatach budowy robotów. A dzień sportu zmotywował ich dodatkowo do zorganizowania wlaki robotów. "Obyło się bez ofiar w sile żywej."

 

 

Dzień Akademicki "Biol-Chem" 16 marca  2016 r.

Klasy 1cL i 2cL uczestniczyły w zajęciach akademickich w Krakowie prowadzonych przez pracowników naukowych PAN i Collegium Medicum UJ.

Program:

1. Dzikie zakątki Ameryki Południowej – Muzem Przyrodnicze UJ,

2. Anatomopatomorfologia – Katedra Patomorfologii Collegium Medicum UJ,

3. „Plastyczny mózg – spojrzenie z perspektywy neuroobrazowania” wykład prof. dr hab. Anny Grabowskiej (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie).