Uniwersytet Młodego Odkrywcy – PWSZ zaprasza

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje projekt pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest harmonijny i trwały rozwój uczelni (PWSZ NS) w zakresie realizacji „trzeciej misji” (rozumianej jako forum aktywności społecznej) poprzez realizację działań edukacyjnych dla rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa młodzieży w wieku szkolnym, tj. od 6 do 16 roku życia, zamieszkałej na terenie Polski oraz rozwoju kompetencji społeczno-wychowawczych rodziców, którzy wspólnie z dziećmi wezmą udział w wybranych zajęciach.

Projekt będzie realizowany przy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, samorządami i powiatowymi miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. Cel projektu będzie osiągnięty poprzez realizację zajęć w ramach wszystkich Instytutów PWSZ NS co nastąpi do 31.07.2020 r.

Działania w ramach Projektu będą prowadzone przez poszczególne Instytuty w następujących terminach:

·                Instytut Pedagogiczny: przygotowanie do realizacji: X-XII 2018 roku, realizacja zajęć: I – III 2019 roku;

·                Instytut Zdrowia: przygotowanie do realizacji: X-XII 2018 roku, realizacja zajęć: IV – VI 2019 roku;

·                Instytut Kultury Fizycznej: przygotowanie do realizacji: X-XII 2018 roku, realizacja zajęć: VII – IX 2019 roku;

·                Instytut Języków Obcych: przygotowanie do realizacji: X – XII 2019 roku, realizacja zajęć: I – III 2020 roku;

·                Instytut Techniczny: przygotowanie do realizacji: X – XII 2019 roku, realizacja zajęć: I – III 2020 roku;

·                Instytut Ekonomiczny: przygotowanie do realizacji: I-III 2020 roku., realizacja zajęć: IV-VI 2020 roku.

                                                                                                                                                                                               Z poważaniem – koordynator projektu                                                                                                                                                                                                   dr Agata Kalinowska

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress