Obóz biologiczny organizowany jest dla klas I i II liceum o profilu biologiczno-chemicznym oraz uzdolnionych przyrodniczo uczniów gimnazjum. . Odpowiednio wcześniej nauczyciel biologii oraz uczniowie zapoznają się z ofertą edukacyjną wybranego parku, a następnie ustalają i uzgadniają z dyrekcją tego parku termin i zakres zajęć.

Wyjazd organizowany jest zazwyczaj w miesiącu czerwcu. Czas trwania obozu – 6 dni, podczas których uczniowie uczestniczą w plenerowych zajęciach edukacyjnych oraz warsztatach praktycznych prowadzonych przez pracowników parku. Zajęcia są organizowane w formie projektów edukacyjnych i odbywają się w formie zajęć terenowych o różnej tematyce, np. biomonitoring wód powierzchniowych, badanie porostów jako bioindykatorów, sposobów ochrony płazów, ochrona lasów pierwotnych, poznawanie gatunków drzew i krzewów, biologia Morza Bałtyckiego. Dodatkowo biorą udział w lekcjach muzealnych, prelekcjach multimedialnych, seminariach oraz projekcjach filmów przyrodniczych. Zajęcia trwają maksymalnie 6 godzin dziennie, pozostały czas jest przeznaczony na integrację, rekreację i wypoczynek np. gry zespołowe, piesze wędrówki , wędrówki rowerowe. Przedstawiamy kolekcje zdjęć dwóch poprzednich obozów:

Obóz Biologiczny 2014 – Kąty Rybackie

Zajęcia terenowe

Nietoperze – Echolokacja

Entomologia

 Życie na brzegu morza

Akwarium w Gdyni

Ornitologia

Mikoszewo – Ujście Wisły

Topografia – Bieg na orientację

Malbork

 

 

Obóz Biologiczny 2012

 

 

Zapraszamy na obóz biologiczny w 2015 r. na wyspie KRKA w Chorwacji